ปอ 60รถใหม่จอดรับผู้โดยสารห่างป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่10/8/19 เวลาประมาณ 22: 40-22:45 ทะเบียน 16-2328 (2-70196)จอดห่างป้าย เลนสองรับผู้โดยสาร ให้วิ่งตัดหน้าแทกซี่เพื่อขึ้นรถเอง ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ขสมกจะปรับปรุงพนักงานขับรถสักที ชีวิตผู้โดยสารมีค่าสำหรับคุณบ้างไหม ขึ้นค่าโดยสารแล้ว ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานด้วย อย่าทำเหมือนชีวิตผู้โดยสารไม่มีค่า หรืออาศัยรถขสมกฟรีเลย ผู้โดยสารจ่ายเงินให้คุณทั้งนั้น หากเกิดอะไรขึ้นมา คุณชดใช้ชีวิตให้ได้หรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ