ปอ 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนเจ้าหน้าที่ อัตราค่าโดยสารจากแยกพงเพชรไปbtsเกษตรเก็บค่าโดยสาร15 หรือ20 บาทครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถสาย 522 จากแยกพงษ์เพชรไป BTS เกษตร ราคา 20 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ