ปอ 516 ทำไมไม่แจ้งว่าตั๋วหมดระยะตรงไหน ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้คือวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 6:45 น. ได้ขึ้นรถประจำทางสาย ปอ.516 จากบริเวรหน้ากองสลากเก่า เพื่อจะไปเทเวศร์ ปรากฎว่าเมื่อถึงป้ายบริเวณเทวศร์ฝั่งใต้คลองผดุงกรุงเกษม ก่อนถึงธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์ พนักงานเก็บค่าโดยสาร(หญิง)ถามว่าจะลงป้ายใด จึงตอบว่าลงป้ายนี้เนื่องจากผมเข้าใจว่าตรงนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของเทเวศร์ (ปกติผมจะลงฝั่งก่อนข้ามคลอง แต่วันนี้ผมมีแผลบาดเจ็บที่เท้า) พนักงานฯจึงพูดว่าต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มอีก 12 บาท ผมจึงชำระค่าโดยสารเพิ่มไป เพราะไม่ต้องการเอาเปรียบ ขสมก แต่ทั้งนี้ผมมีข้อสงสัยถามว่า 1 ทำไมพนักงานฯจึงไม่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าว่ารถจะหมดระยะที่่ป้ายใดแน่ ทำไมเพิ่งจะมาแจ้งว่าต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม ตอนผู้โดยสารนั่งเลยจุดสิ้นสุดป้ายมาแล้ว 2 ป้ายบริเวณเทเวศร์ของท่านสิ้นสุดตรงบริเวณใดแน่ เพราะเทเวศร์เป็นบริเวรกว้างๆ แม้ธนาคารออมสินสาขาเทเวศร์ก็ยังอยู่เลยจากป้ายที่ขาพเจ้าเสียค่าโดยสารเพิ่ม 3 ภาระความรับผิดชอบในการต้องรู้ข้อมูลว่าตั๋วของท่านจะสิ้นสุดที่ใดๆก็ตามควรเป็นภาระฝ่ายผู้โดยสารเองทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ใช่หรือไม่ 4 ขอถามต่อว่า ท่านได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนในการที่จะแสดงข้อมูลให้ผู้โดยสารทราบว่าตั๋วสิ้นสุด ณ บริวณใด ประกาศไว้ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ และผู้โดยสารสามารถจะดูข้อมูลนั้นได้จากที่ใด ? ผมไม่ทันได้ถามชื่อพนักงานผู้นั้น แตเลขประจำรถน่าจะเป็น 3049 ทั้งนี้ผมมีหลักฐานตั๋วสองใบหมายเลข 1536160 และ 1536163 ราคาชิ้นละ 12 บาท

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสาย 516 วิ่งให้บริการจากอู่บางบัวทอง (หมู่บ้านบัวทองเคหะ) -เทเวศร์ ซึ่งป้ายสุดท้ายของเทเวศร์หมดระยะที่ป้ายตรงข้ามคุรุสภา หลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเส้นทางขากลับไปอู่บางบัวทอง ทั้งนี้ได้หน่วยงานได้อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่ดี แจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบป้ายสุดท้ายก่อนรถหมดระยะด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ