ปอ 509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 8.25น รถเมลล์สาย ปอ 509 (หมอชิต-บางแค) ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้าย สน.บางซื้อ ไม่สามารถจดเลขทะเบียนรถได้ทัน ทราบว่าเป็นคันที่ออกจากหมอชิตก่อนรถหมายเลข Bus Name 509-56109 Bus Number 13-1837 จะเป็นคันต่อไปที่จะตามมาอีก 31 นาที (ที่ทราบเนื่องจากดูระยะทางว่ารถจะเข้าป้ายอีกกี่นาที จาก cityglide) ปัจจุบันรถ ปอ 509 ก็รอนานอยู่แล้ว คันที่ไม่จอดรับก็รอประมาณ 40 นาที เมื่อมาถึงกลับไม่จอดรับ ทำให้ต้องเสียเวลารออีก 30 นาที่ ขอได้โปรดช่วยปฏิบัติงานาตามหน้าที่ของตนด้วยค่ะ ช่วยรักษาเกียรติและองค์กรที่ทำอยู่ด้วย คนที่ขึ้นรถเมลล์ร้อยละ 80 คือคนที่พอกินพอมีเหมือนกันเพราะถ้าเหลือใช้ก็คงเดินทางด้วยยานพาหนะอื่น นึกถึงใจเขาใจเรานะค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ