ปอ. 505

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ศูนย์ราชการ
ปลายทาง: 
สวนลุมพินี
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00