ปอ. 505

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ปากเกร็ด
ปลายทาง: 
สวนลุมพินี
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00