ปอ 187 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ 187 ผ่านหน้า Thai PBS วิ่งไว ไม่จอดรับผู้โดยสาร