ปอ 168 สีนำ้เงิน รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนเย็นช่วงหลังเลิกงาน ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รอรถ ปอ 168 สายสีนำ้เงิน นานมาก เป็นชั่วโมง มีแต่ ปอ168 สายสีแดงมา 4-5คัน ก็ยังไม่มี สายสีน้ำเงินมา คนบ้านอยู่ไกล รอนานมาก เพราะไม่มีทางเลือกอื่น โปรดเห็นใจจัดรถเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 168 ที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ