ปอ 145 รอนานมาก แถมมาแล้วไม่ไปถึงปลายทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้าๆ ตี 5 เป็นต้นไป จะเดินทางไป ซีคอน ต้นทาง ลาดพร้าว 101 รอรถ 145 นานมาก อย่างต่ำ ครึ่งชม แถมบางคันมาแล้วก้ไปไม่ถึง บอกไปแค่เดอะมอลล์บางกะปิ ต้องรอคันต่อไป รถคนอัดกันมาแน่น แทบจะขึ้นไม่ได้ทั้งที่เป็นเวลาเข้ามาก อยากทราบสาเหตุครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ