ปอ 105 จอดห่างจากป้าย 150 เมตร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 30/7/2562 เวลา 17.40 น ผมขึ้นรถเมล์ ปอ 141 จากป้ายเคหะธนบุรี เพื่อจะไปบางกระดี่ (กลับบ้านจากการทำงาน) พบว่า พขร ในเวลา 17.50 น ไม่ยอมจอดรถเข้าป้ายบางกระดี่ โดยจอดห่างจากป้ายประมาณ 150เมตร เปิดประตูให้ผมและผู้โดยสารอีก 3 คน ลงรถและเดินไปที่ป้ายรถบางกระดี่ ส่วนรถก็เปลี่ยนเลนไปเลนสองเพื่อขับไปทางแสมดำต่อไป รถเลขที่ 5-90049 ทะเบียน 15-3776 ตั๋วเลขที่ 4285571 ราคา 13 บาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ