ปอ สาย205 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ปอ.สาย205 รอนานมาก เส้นทางจากพระราม3 หน้าธ.กรุงศรี สนญ. มาเดอะมอลล์ ท่าพระ รอตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 น.ถึงเวลาประมาณ 18.00 น.ยังไม่มีผ่านมาเลย รบกวนช่วยเพิ่มรถให้ด้วยค่ะ คนเดินทางเส้นทางนี้้ยอะมาก บางครั้งแน่นจนไม่สามารถขึ้นได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ