ป.อ. สาย 138

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้พิจารณาเปลี่ยนรถ ป.อ. สาย 138 ให้เป็นรถใหม่ สีขาว เนื่องด้วยคุณภาพของเครื่องปรับอากาศภายในรถแย่มาก แอร์ไม่เย็น อากาศไม่พอ ทำให้คนเป็นลมบ่อยมาก เพราะอยู่ในเหตุการณ์คนเป็นลม ระหว่างรถอยู่บนทางด่วน ขาไปอู่ครุใน หากไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเปลี่ยน ก็ขอให้ดูแลคุณภาพของรถให้เทียบเท่ากับสายอื่นๆด้วย เช่น ป.อ.140 ป.อ.141 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้พิจารณาความเห็นนี้ด้วยนะครับ