ปล่อยให้สภาพรถเมล์ เก่า ๆ ควันดำ ฟุ้งกระจาย วิ่งบนถนนอโศก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปล่อยควันพิษ สร้างความเดือดร้อนประชาชน ปล่อยควันพิษ ก่อให้เกิดมะเร็งปอด หากสภาพรถเมล์ไม่พร้อม โดยเฉพาะสาย 136 ไม่ควรปล่อยให้วิ่งบนนถนนอโศก ซึ่งมีคนเดินข้างทางเยอะมาก

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)