ปล่อยให้คนไม่ใส่แมสขึ้นรถเมล์ได้ไง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 166 จากปากเกร็ดทางด่วนไปเสาวรีย์ เวลา 17.40 ปล่อยให้คนไม่ใส่แมสขึ้นรถเมล์มาได้ไง ละหลวมมาก พนักงานเก็บเงินไม่พูดไร เลขข้างรถ 7-3040 ทะเบียน 12-2499 คือยังไง เช้าก็เจอทีนึงเย็นอีกที ทุเรศมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ