ปล่อยรถเข้าอู่​ 3คัน​ แล้วจะวิ่งเพื่อ2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรอรถเมลล์สาย189​ 1ชั่วโมงครึ่ง​ คือไร​ ปล่อยรถออกมา​ แต่ลคันเข้าอู่3คันติด​ ถ้าไม่บริกสรก้อยกเลิกเถอะค่ะ​เสียเวลารอ นั่งเชคผ่านแอพ via bus​รอไปเถอะจร้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ