ปล่อยรถช้าระยะห่างต่อคันนานเกินช่วงหลังห้าทุ่ม ห่วยแตก นี่ละปัจจัยที่รถในกรุงเทพเยอะเพราะการบริการด้านนี้ยังแย่เกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ