ปริมาณรถเมย์ 104

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มปริมาณรถนะครับ เพราะเวลารอรถสายนี้ นานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต่ำกว่า20 บางทีเป็นชั่วโมง พอมา บางคันก็ไม่รับ หงุดหงิดมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 104 รอรถนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ