ปริมาณรถน้อยในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยแก้ปัญหาการเดินรถในเวลาเร่งด่วนของเส้นพญาไทด้วยครับ ปริมาณรถน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนเดินทางใช้ขนส่งมวลชนครับ จากเหตุดังกล่าวทำให้ทุกครั้งที่รถมาแล้วผู้โดยสารติดค้างรอรอบถัดไปที่ใช้เวลานานจากรถที่ติดไฟแดงในคันถัดๆไปด้วยครับ อาจจะต้องมีการแก้ไขการศึกษาปริมาณการเดินรถที่เหมาะสมใหม่ที่ครับ เพราะปัจจัยปริมาณรถยนต์ส่วนตัวคงเพิ่มขึ้นด้วย ขอบคุณครับ ปล.อยากให้ขนส่งมวลชนทุกคนอยากใช้งาน

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ