ปรับแก้เส้นทาง สาย 91

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปรับแก้เส้นทาง สาย 91 ให้ผ่านหน้ากองสลากเก่าได้หรือไม่? ให้ผ่านหน้ากองสลาก แล้วไปเลี้ยวซ้ายที่แยกคอกวัว เข้าบางลำภู แล้วค่อยไปเลี้ยวที่เชิงสะพานปิ่นเกล้ากลับเข้าเส้นทางเดิม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 91 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่คุณผู้โดยสารเเนะนำ เเละดำเนินการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)