ปรับเวลาการปล่อยรถ ช่วงกลางคืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 29/1/61 เวลา 21.10 น. รอรถสาย 47 ขากลับสนามหลวง ป้ายจามจุรีสแควร์ รอสักพักมี 47 มาแต่หมดระยะแม้นศรี คิดว่าคันต่อไปคงตามมาไม่นาน จากเวลาที่ห่างกัน ตั้งแต่ 21.30 รอไปจนเวลา 22.12 ถึงจะมี 47 อีกคันมา อยากให้ปรับเวลาปล่อยรถหน่อยคะ ให้มาบ่อยๆ หรือห่างกันก็ควรไม่น่าเป็นเกือบชั่วโมงขนาดนี้ ขอให้ปรับปรุงด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ