ปรับลมยางให้เหมาะกับถนนพระราม 3 จะช่วยได้ไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พื้นผิวถนนพระราม 3 แย่มากเลย เวลานั่งสาย 205 แล้วกระแทกและโยกเยกไปมาตลอดทาง คนขับต้องคอยเลี่ยงเลนซ้ายสุด ก็พอช่วยได้บ้าง ไม่แน่ใจว่าถ้าปรับลมยางลดลงจะพอช่วยได้ไหม ช่วยพิจารณาด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมใว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป