ปรับราคาค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศราคา 13, 15, 17 ปรับราคา เป็น 20 บาท ระยะทางที่มาทำงาน สาย 510 ขึ้นจาก BTS หมอชิต ลงเกษตร เคยจ่าย 13 บ. ตอนนี้จ่าย 20 บ. ขึ้นราคา 53.9% โหดไปไหม?ถามใจ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ขสมก.ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 โดยรถเอ็นจีวีสีฟ้ารุ่นใหม่ จากเดิมเริ่มต้นที่ 11-23 บาท ตามระยะทางปรับเป็นระยะ 4 กม.แรก 15 บาท 4-16 กม. 20 บาท จาก 16 กม.ไป 25 บาท กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ