ปรับราคาขึ้น สาย 140 บิ๊กซี/เซ็นทรัลพระราม2 มาลงปากซอยวัดพุทธบูชา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ใช้บริการสาย 140 ซึ่งขึ้นประจำจากบิ๊กซี/เซ็นทรัลพระราม 2 มาลงป้ายปากซอยวัดพุทธบูชา/ศูนย์โตโยต้าพระราม 2 ระยะ 6 ป้ายรถเมล์ แต่เดิมจ่ายอยู่ 13 บาท วันนี้ปรับเป็น 20 บาทเลยหรอครับ ตกใจมากถ้าจะขึ้นขนาดนี้คงไปใช้บริการรถอย่างอื่นดีกว่าครับ แล้วก็ไม่ต้องบอกให้ไปเช็คระยะค่าโดยสารจากใบปิดที่ติดบนรถโดยสารนะครับเพราะมันเล็กแสนเล็กคือต้องไปยืนจ่อถึงจะมองเห็นครับ แล้วบริการก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ขึ้นราคาขนาดนี้คืออะไรครับ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าตารางอัตราค่าโดยสารนั้นบนรถทุกคันของแต่ละสายต้องติดไว้บนรถ และราคาโดยสารดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อย่างไรก็ตามได้ส่งข้อเสนอดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ