ปรับปรุงเรื่องรถและบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้วันที่ 10 กพ. เป็นวันแรกในการขึ้นค่าบริการรถโดยสาร แต่สภาพรถร่วมบริการและการบริการยังไม่ได้ดีขึ้น อยากให้ช่วยเข้าดูแลหน่อย รถบางคันเบาะชำรุด ราวจับหลุด การขับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ และคนเก็บเงิน พูดจาไม่ดีกับผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ทางขสมก.ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะประสานบริษัทรถเอกชนร่วมบริการทุกสายให้ปรับปรุงสภาพรถโดยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และให้กำชับพนักงานประจำรถทั้งพขร.และพกส.ให้แสดงกิริยา-วาจาที่สุภาพต่อผู้โดยสารเท่านั้น หากถูกร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาโทษเป็นรายๆไปโดยไม่มีข้อยกเว้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ