ปรับปรุงรถเมล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ควรปรับปรุงด่วน เป็นมานานและทุกรอบ รถทิ้งช่วงระยะนานมากเกือบชั่วโมง ยิ่งช่วงบ่ายๆจะไม่มีรถวิ่งเลย พนักงานไม่ทำงานช่วงบ่ายกันหรือว่ายังไงอยากให้แก้ไขด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ