ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย กปด.14

วันที่ประกาศ: 
18/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
ราคากลาง: 
5,086,028.86 บาท