ปรับปรุงการเดินรถเมล์สาย 75 อย่างเร่งด่วน เดือดร้อนมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปรับปรุงการเดินรถเมล์สาย 75 อย่างเร่งด่วน เดือดร้อนมาก รอรถนานมาก รถเมล์ก็เก่ามีน้อย ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะ ค่าโดยสารเพิ่มแต่ไม่ปรับปรุง