ปรับปรุงการเดินรถเมล์สาย 142 อย่างเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ณ ป้ายรถเมล์(แบริ่ง) วันที่ 13/9/2557 เวลา 13.55 เรียน ขสมก กรุณาช่วยปรับปรุงการเดินรถเมล์สาย 142 อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการรอเมล์สายนี้จะใช้เวลาในการรอมากกว่า 30 นาทีจนถึง 1 ชม.(ยืนรอจากผู้โดยสารเต็มป้าย จนขึ้นรถเมล์สายอื่นกันหมดป้) ปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานานมากแล้ว ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาง ขสมก ไม่มีปัญญาแก้หรือไม่ลงมาแก้(ตรงกันข้ามกับรถเมล์สายอื่น ที่วิ่งเส้นทางเดียวกัน(ก่อนขึ้นทางด่วน)จะมีรถออกมาเป็นระยะครับ *ไม่อยากได้รับคำตอบว่าส่งเรื่องไปแล้วหรือรอรถเมล์ในอนาคต* ★ขอเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับ★ ขอบคุณครับ

ขสมก.รับทราบเรื่องังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง เราจะจัดส่งเรื่องของท่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับควมสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.