ปรับปรุงการบริการรถสาย ปอ.140 มหาชัย-อนุสาวรีย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จำนวนรถที่วิ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้โดยสารตกรถ ไปทำงานสาย อยากให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับสูงที่รับผิด ลองมาโดยสารนั่งรถสาย ปอ.140 ตอนเช้าของทุกๆวันที่ป้ายใดป้ายหนึ่งช่วงถนนสุขสวัสดิ์ก็ได้ จะรู้ว่าผู้โดยสารบนแน่นมาก ยิ่งกว่าปลากระป๋อง ผู้โดยสารบางคนขาดอากาศหายใจ แทบเป็นลม น่าส่งสารมาก พนักงานขับรถเมื่อรู้ว่าผู้โดยสารเต็มก็ยังเปิดประตู เพราะคนขับรถบอกว่าไม่เปิดไม่ได้โดนหัวหน้าลงโทษ ผู้โดยสารเยอะมากเกิน เกินปริมาณที่บรรทุกได้ด้วยซ้ำ ถ้าท่านไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ถ้าอยากเห็นสภาพปัญหามาดูที่ป้ายรถเมล์ได้ อยากให้ปรับปรุงเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอด้วยครับ