ประเวศ-อุดมสุข รถไม่พอ!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ประเวศ-อุดมสุข รถไม่พอ!! เวลาเร่งด่วน ทำงาน เลิกงาน คนระหว่างเส้นทาง ไม่ค่อยได้ขึ้น เพราะเต็มมาจากต้นทาง รอ4-5 คันก็ไม่ได้ขึ้น เพราะเต็มตลอด เปนมานาน เปนปีเปนชาติ ไม่ปรับปรุง ถ้ารถตู้รับได้น้อย ก็เปลี่ยนเป็นรถอย่างอื่นที่รับผู้โดยสารได้เยอะกว่านี้.

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)