ประเป๋าตังค์หาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย522หายตอนช่วงเช้าเวลา 7โมงกว่าๆ กระเป๋าสีชมพู มีเงิน บัตรประชาชน บัตรสามาชิกต่างๆ แต่ไม่ได้จำเลขและป้ายทะเบียนรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ