ประสงค์นั่ง107ไปรพ.สัตว์เกษตร ควรลงป้ายใด ขอบคุณมาก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะนั่ง107 จากอู่คลองเตยที่อยู่ใกล้Lotus

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ