ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ พร้อมผู้บริหารองค์การ ตรวจเยี่ยมจุดจอดรถ Shuttle Bus รับ - ส่งประชาชนที่เดินทาง มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพประกอบ: 
9011