ประทับใจ พกส. สาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม การบริการของ พกส. สาย 516 ค่ะ มีมารยาทดี เราขึ้นรถจากเวสเกต ไปลงปิ่นเกล้า ตลอดทางเรานั่งมา จะเห็นและได้ยิน พนักงานท่านนึ้ พูดตลอดเวลามีผู้โดยสารขึ้นมา สวัสดีค่ะ เชิญค่ะ ยิ้มต้อนรับตลอด ถึงแม้ว่าคนจะแน่น ก็พูดกับผู้โดยสารอย่างนอบโน้ม ขอเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ ชื่อ โสภาวรรณ ภาคภูมิ ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ