ประทับใจสาย49

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประทับใจพนักงานขับรถและเก็บเงินบริการดีมากๆๆไม่ออกรถไวรอใหเคนแก่ขึ้นจนนั่งถึงออก ไม่รีบเร่งเหมือนบางสาย ยิ่งคุณณรงค์ยิ่งบริการดีมากๆๆขอบคุณมากๆๆคะที่ใส่ใจให้บริการจนเหมือนเป็นญาติกันขอบคุณจริงๆๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ