ประทับใจบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ผมใช้บริการรถประจำทางสาย 3 พาแม่ (ผู้สูงอายุ) เดินทางจากจตุจักรไปธนาคารแห่งประเทศไทย (ราวบ่าย 2 กว่า เป็นรถปรับอากาศ คนขับผู้ชาย พนง.เก็บเงินผู้หญิงใส่แว่นทรงกลมกรอบสีดำหนาๆ นิดนึง) และกลับ (ราว 19.30 เป็นรถธรรมดา คนขับผู้หญิง พนง.เก็บเงินผู้ชายดูเด็กผอมสูงตัวขาว) พนักงานขับรถทั้ง 2 คันใจเย็นมากและจอดรถสนิทจนแม่นั่งแล้วและลงจากรถก่อนจะออกจากป้ายรถเมล์ เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยมาก พนังงานเก็บเงินให้ความช่วยเหลือดีมากช่วยบอกป้ายหยุดรถที่ต้องลงและช่วยผู้โดยสารสูงอายุทุกคนทั้งขึ้นและลงเป็นอย่างดี ประทับใจมากและอยากฝากขอบคุณไปถึงคนขับและ พนง.เก็บเงินทุกคนในวันนั้นครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป