ประชาชนลำบากเมื่อปอ.79เปลี่ยน​ส้นทางเดินรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั้งแต่​วันที่1เมย62 ปอ.79 เปลียนเส้นสายเดินรถปลายทางแค่เชพอี ไม่เข้าเส้นพุทธมณฑล​สาย2เนื่องจากเหตุ​ผลแค่เพียงย้ายอูใหม่ แต่คนที่ลำบากคือประชาชนตาดำๆที่ต้องเสียเวลาต่อรถ ที่​สำคัญ​ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเพิ่มขึ้น​อีกเท่าตัว ทั้งที่ขสมกกำหนดเส้นทางเดินรถเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเดินทางดีอยู่เดิมแล้ว จึงร้องเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา​ให้สายปอ79 เดินรถเช่นเดิมค่ะ ขอบคุณ​ล่วงหน้า​คะ​

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ