ประชรราฎร์ 5 นนทบุรี ไปเพชรเกษม68 หนองแขม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล์จากป ระชรราฎร์ 5 นนทบุรี ไปเพชรเกษม68 หนองแขม ครับ ขอบคุณครีบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 97 ลงมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนื่อต่อรถสาย 203 ลงพาต้า ต่อรถสาย 80 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ