ประกาศTOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, สิงหาคม 6, 2561 - พฤหัสบดี, สิงหาคม 16, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
610,542.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ