ประกาศ เชิญชวนบริษัทที่สนใจจะทำ Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร นำเสนอโครงการและเงื่อนไข

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกาศเชิญชวน
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่ยื่นซอง: 
11/07/2559 - 31/07/2559
ราคากลาง: 
0.00
หมายเหตุ: 
"ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประสงค์จะให้บริษัทเข้ามา Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร จึงขอเชิญชวนบริษัทที่สนใจนำเสนอโครงการและเงื่อนไข ต่อ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-246-0339 ต่อ 1218 ,1220 และสายตรง 02-246-8935"
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 11, 2559