ประกาศ ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครือข่าย ระยะที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 11, 2560 - พฤหัสบดี, พฤษภาคม 18, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
17,971,720.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ