ประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e,M600 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, พฤษภาคม 19, 2560 - พุธ, พฤษภาคม 24, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
13,995,600.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ