ประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, พฤษภาคม 15, 2560 - ศุกร์, พฤษภาคม 19, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,021,710,819.50
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ