ประกาศ ร่าง TOR จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน อู่สวนสยาม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, สิงหาคม 21, 2558 - พุธ, สิงหาคม 26, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
9,981,300.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ