ประกาศ ร่าง TOR จ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2558 - อังคาร, สิงหาคม 18, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,647,310.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ