ประกาศ ร่าง TOR จัดซื้อพร้อมว่าจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 200 คัน (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มิถุนายน 9, 2560 - ศุกร์, มิถุนายน 16, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,702,936,960.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ