ประกาศ ร่าง TOR การจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, สิงหาคม 9, 2560 - อังคาร, สิงหาคม 15, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,437,428.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ