ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาการว่าจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีผู้เสนอเพียงรายเดียวและการก่อสร้างอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 23, 2559