ประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 2 อู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
805,710.-บาท
วันที่รับเอกสาร: 
16/11/2558 - 24/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
08/12/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/12/2558
ราคากลาง: 
775,215.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พี แอนด์ วาย เซฟตี้เซอร์วิส
789,660.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พี แอนด์ วาย เซฟตี้เซอร์วิส
732,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 4, 2558