ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน อู่สวนสยาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
10,000,0000-บาท
วันที่รับเอกสาร: 
04/09/2558 - 09/09/2558
วันที่ยื่นซอง: 
16/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/09/2558
ราคากลาง: 
9,981,300.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก. หุ่นสิริ ก่อสร้าง
9,971,300.00
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
9,971,300.00
หจก.อ่างทองพัฒนา
9,950,000.00
หจก. ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง
9,970,000.00
บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด
9,971,300.00
หจก. เอ็น.เค.สถาปัตย์
9,971,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.อ่างทองพัฒนา
9,850,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 4, 2558