ประกาศ การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
264,000.-
วันที่รับเอกสาร: 
27/10/2558 - 05/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
27/10/2558 - 05/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/11/2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 28, 2558